Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Deze website is eigendom van Art Casting BV.
Contactgegevens
Art Casting BV

Bedrijvenzone ROK31
Meersbloem-Leupegem 13
B9700 Oudenaarde
Belgium 
Tel 32 55 31 68 60
E-mail: info@artcasting.be
ondernemingsnummer: 0441.456.205

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

Bescherming van de privacy

Art Casting BV, de verantwoordelijke, streeft naar een optimale bescherming van persoonlijke gegevens door middel van technische veiligheidsregels en een adequaat beveiligingsbeleid ten opzichte van haar werknemers.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker nodig zijn, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie zal alleen worden gebruikt voor doeleinden die strikt in overeenstemming zijn met de diensten van Art Casting BV.

De gebruiker kan zich altijd, gratis en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Hiervoor zal hij contact opnemen met Art Casting BV, Meersbloem-Leupegem 13, B-9700 Oudenaarde, info@artcasting.be.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geïnstalleerd en alleen met het doel de website beter aan te passen aan de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minifichiers of cookies worden niet gebruikt om te analyseren hoe de bezoeker surft op andere sites. Met uw internetbrowser zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® kunt u het gebruik van cookies blokkeren, van tevoren op de hoogte worden gesteld van de installatie van een cookie of cookies van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site inclusief handelsmerken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, etc. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Art-Casting SPRL of door derden die deze rechten bezitten. Deze mogen niet worden gekopieerd, verspreid of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Art Casting BV.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Als u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kunt u altijd Art Casting BV raadplegen.

Art Casting BV stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, correct, volledig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen fouten voorkomen in de aan u verstrekte informatie. Indien de op de site gepubliceerde informatie fouten bevatte of bepaalde informatie niet beschikbaar was op of via de site, zal Art Casting BV alles in het werk stellen om de situatie recht te zetten.

Art Casting BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie die op de site wordt aangeboden.

Als u fouten opmerkt in de informatie op de site, kunt u contact opnemen met de sitemanager.

Inhoud van de site (inclusief links) kan op elk moment zonder kennisgeving of communicatie worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Art Casting BV geeft geen enkele garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een disfunctionering van de site, een tijdelijke niet-beschikbaarheid van de site of enige vorm van schade, direct of indirect , die kan voortvloeien uit de toegang tot de site en het gebruik van de site.

Art Casting BV is in geen geval aansprakelijk voor enige persoon, direct, indirect of op enige andere manier, voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website of enige andere verbindingen of hypertekstkoppelingen, inclusief maar niet beperkt tot verlies, werkonderbreking, verslechtering van programma’s of gegevens op het computersysteem, hardware, software, enz. van de gebruiker.

De website kan hyperlinks naar sites van derden of webpagina’s of hun partners bevatten, of daar indirect naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar deze sites of webpagina’s impliceert geen impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of pagina’s.

Art Casting BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of kenmerken van dergelijke websites of webpagina’s, noch voor enige schade resultaat van hun gebruik.

Deze site valt onder de geldende Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen Oudenaarde zijn bevoegd in geval van geschillen.