kunstgieterij  |  fonderie d'art  |  art foundry
     
 

 


Troeven

Kwaliteit: ook uw inbreng is noodzakelijk

Iedereen schermt met deze troef, maar Art Casting garandeert kwaliteit. Kosten noch moeite worden gespaard opdat het uiteindelijke resultaat wat vorm, textuur en patine betreft, de exacte weergave is van wat de kunstenaar beoogt.

Ieder kunstwerk is uniek. Behoeften en verlangens kunnen verschillen.

Elke kunstenaar heeft de mogelijkheid om artistiek kritieke produktiefases van dichtbij op te volgen zodat eventuele aanpassingen altijd mogelijk zijn. Hij of zij dient ook kritieke produktiestadia goed te keuren en wordt gevraagd zijn assistentie te verlenen bij bepaalde handelingen.

Kunstenaars lopen bij ons slechts één 'risico': dat hun kunstwerk eruit zal zien zoals zij het hebben gemaakt.