kunstgieterij  |  fonderie d'art  |  art foundry
     
 

 

Historiek

Art Casting, een familiebedrijf

Sinds Frans Norga, de overgrootvader van Johan en Geert, artistiek houtsnijwerk vervaardigde (zoals biechtstoelen, altaren, etc.), loopt zowel het ambachtelijke vakmanschap als het kunstzinnige als een rode draad door de familie Norga.

Frans zoon, Sylvain Norga, werd een erkend beeldend kunstenaar die zich specialiseerde in de grafsierkunst. Voor het uitvoeren van zijn creaties in brons diende hij zich tot een zandgieterij te wenden. Hij stimuleerde zijn broer Pascal om met een bronsgieterij te starten.

Pascal Norga startte, in de periode tussen de twee wereldoorlogen, een gieterij in Etikhove (deelgemeente van het huidige Maarkedal in de Vlaamse Ardennen) en specialiseerde zich in het gieten van bronzen letters, kruisen en religieuze motieven voor grafzerken, waarbij hij gebruikmaakte van de zandgiettechniek.

Herman, zoon van Pascal en de vader van Geert en Johan, volgde een kunstopleiding aan het Sint-Lucasinstituut. Hij nam niet alleen de bronsgieterij over, hij startte bovendien een 'verloren was' afdeling naast de bestaande zandgiettechniek. Deze 'verloren was' giettechniek leende zich uitstekend tot het gieten van de meer complexe kunstwerken in brons.

Begin van de jaren 1990 nam Johan Norga het roer over. Doordat ook hij een kunstopleiding genoten had, besloot hij zich volledig te concentreren op het gieten van kunstwerken. Het seriewerk werd afgesloten en de naam veranderde van 'Bronsgieterij Norga' in 'Art Casting'. In 1995 introduceerde Johan de performante 'ceramic shell'-gietmethode voor kunstwerken in de Benelux en vervoegde Geert, economist van opleiding, het bedrijf.